hits

Dette designet trenger en lisens

Dette designet trenger en lisens for å fungere på bloggen din. En lisens kan kjøpes eller abonneres på hos Design by Cecce.

Se alle design til salgs design.cecce.no/shop.

"Pregnant women advised to avoid animals that are giving birth" - UK 2015

Sheep and other animals giving birth can present a potential infection risk to humans. Pregnant women who come into close contact with sheep during lambing or other farm animals that are giving birth may risk their own health, and that of their unborn child, from infections that such animals can carry. Public Health England, Department of Health, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Animal and Plant Health Agency and the Health and Safety Executive, in associ...

Risikovurdering for gravide i arbeid - linker

Last ned eksempel på sjekkliste for risikohåndtering her fra Gravid medarbeider i Facebok   Legehåndboka - Risikoanalyse av gravides arbeidsmiljø Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI - Gravide i arbeidslivet Arbeidstilsynet i Norge - Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer - risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbetsmiljöverket i Sverige - Gravida och ammande arbetstagare Arbejdstilsynet i Danmark - Gravides og ammendes arbejdsmiljø &...

Svangerskapspenger når du er frisk, men kan ha helsefarlig arbeidsmiljø

Hvis en gravid kvinne må slutte i arbeidet fordi hun har en arbeidssituasjon som kan skade fosteret, og hun ikke kan omplasseres til annet arbeid, kan hun ha rett til svangerskapspenger. Det må gå fram av lov eller forskrift at hun er pålagt å slutte. DERFOR SKAL DU IKKE HA SYKEMELDING! Om du blir syk når du er gravid (hyperemesis, bekkenløsning osv) skal du ha sykemelding. Slike bestemmelser finnes i arbeidsmiljøloven, luftfartsloven, sjømannsloven og flere andre lover og forskri...

Listeriose og graviditet

Listeriose er zoonose som forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes med flere typer. Bakterien er utbredt overalt i naturen, vann skog og mark, og finnes hos mange dyrearter. Sykdommen kan ramme alle varmblodige dyr, særlig hos sau og storfe, og kan forårsake encefalitt, mastitt, sepsis og abort hos dyrene. Vanligste smittekilde er forurenset silofôr. Listeria har også blitt påvist blant annet hos vilt, gnagere, griser og geit. Man blir ikke immun etter smitte. I Norge mellom 2008-2015...

Toksoplasmose og graviditet

Toxoplasmose er en zoonose (kan smitte fra dyr til menneske) forårsaket av parasitten Toxoplasma gondii. Den er en av de mest kjente og vanligste parasitt, men også den mest alvorlige smittsomme sykdommer hos gravide. Parasitten finns i alle land men er mer utbredt i milde og fuktige strøk og vanligere i Mellom- og Sør-Europa enn Nord-Europa. Risiko for smitte er altså ca. 20 ganger større i sydlige land i Europa sammenliknet med Norge. I Brasilia 50 % av alle skolebarn og 80 % av alle gravid...