hits

Dette designet trenger en lisens

Dette designet trenger en lisens for å fungere på bloggen din. En lisens kan kjøpes eller abonneres på hos Design by Cecce.

Se alle design til salgs design.cecce.no/shop.

Hvorfor blande landbruk og graviditet?

Copyright Marita Ruohoranta 2017 Mitt forrige arbeidssted var jordmorstyrt fødestue, i et av det største jordbruksområder i Nord-Norge, og inkluderte også svangerskapskontroller. Der hadde jeg en veterinær -som i tillegg hadde melkeproduksjon på gården sin - til svangerskapskontroll. Hun ventet sitt tredje barn og hadde med seg et skjema «Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser (NAV 14-04.10)». Jeg hadde tidligere jobbet med fødende og barselkvinner, og hadde...

Om resultatene i masteroppgaven "Landbruk og graviditet"

Copyright Marita Ruohoranta 2017 Fra masteroppgaven min "Landbruk og graviditet". Kan gjerne deles og brukes med henvisning til forfatter :-) Det er generelle plikter hos arbeidsgivere å ta en risikovurdering hos sine ansatte, men plikten å hindre forplantningsskader er spesielt regulert (Arbeidstilsynet, 2007). På gården jobber man ofte alene eller med familien sin uten å ha andre ansatte enn avløser av og til. Dette gir mer selvstendig ansvar å ha en god graviditetspolitikk på gården. Arb...

Skadelig arbeidsmiljø i landbruket for foster og den gravide

Copyright Marita Ruohoranta 2017  Fra masteroppgaven min "Landbruk og graviditet". Kan gjerne deles og brukes med henvisning til forfatter :-) Det trengs spesiell kompetanse å vurdere risiko i arbeidsmiljø for gravide, nylig har født eller ammer. Arbeidstilsynet (2007) har opparbeidet «Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer - risikovurdering og iverksetting av tiltak» som kan lastes ned fra internett Arbeidstilsynet. Fysiske forhold Det er ikke alltid ...